header banner
Default

Eenmaal in de wereld van bitcoins en blockchains, lanceerde onze man onmiddellijk zijn eigen cryptomunt


Table of Contents

   ©  Shutterstock

  “Wie niets begrijpt van hoe cryptomunten en blockchains werken, blijft er het best van af. Het is een goed systeem, betrouwbaar zelfs, maar pas als je de technologie erachter snapt, kan je ermee aan de slag als programmeur of erin leren beleggen als particulier.” Gwen Busseniers is duidelijk: minkukels, gelieve zich te onthouden van gehannes met virtueel geld. Daar komen alleen maar ongelukken van.

  Frank Poosen

  Sources


  Article information

  Author: David Bautista

  Last Updated: 1704500403

  Views: 2129

  Rating: 3.9 / 5 (59 voted)

  Reviews: 85% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: David Bautista

  Birthday: 1913-09-22

  Address: 5801 Michelle Passage, Johnsonmouth, OK 57191

  Phone: +4280827926832934

  Job: Zoologist

  Hobby: Cycling, Lock Picking, DIY Electronics, Cooking, Motorcycling, Swimming, Bird Watching

  Introduction: My name is David Bautista, I am a striking, unreserved, vibrant, resolved, forthright, resolute, proficient person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.