header banner
Default

Diyanet: "Vadesiz hesap dinen uygun değil", Investing com yazarından


Table of Contents

  Diyanet: © Reuters.

  Investing.com - Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, vadesiz mevduatın dinen uygun olmadığını söyledi.

  Vatandaştan gelen soruları yanıtlayan Din İşleri Yüksek Kurulu, zorunluluk olmadıkça paranın vadesiz hesapta tutulmasının dine uygun olmadığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Vadesiz mevduat hesabına yatırılan paranın faiz gibi dinen meşru olmayan işlemlerde kullanılması da söz konusu olabileceğinden, bu hususta meşru seçenekler olduğu sürece, zorunluluk olmadıkça paranın böyle bir hesapta tutulması dinen uygun değildir." ifadesine yer verildi.

  Din İşleri Yüksek Kurulu websitesinde yer alan açıklama şöyle:

  Bankaların vadesiz mevduat hesaplarına para yatırmanın dini hükmü nedir?

  "İstenildiğinde çekilmek üzere para yatırılan ve herhangi bir faiz getirisi olmayan banka hesaplarına “vadesiz mevduat hesabı” denir.

  Herhangi bir faiz getirisi olmayan vadesiz mevduat hesapları, faize dayalı açılan vadeli mevduat hesaplarıyla aynı kapsamda değerlendirilemez. Bununla birlikte vadesiz mevduat hesabına yatırılan paranın faiz gibi dinen meşru olmayan işlemlerde kullanılması da söz konusu olabileceğinden, bu hususta meşru seçenekler olduğu sürece, zorunluluk olmadıkça paranın böyle bir hesapta tutulması dinen uygun değildir."

  “Vadeli mevduat caiz değil”

  Daha önce faizli mevduata para yatırılmasının caiz olmadığını da açıklayan kurul, faiz oranının enflasyonun altında ya da üstünde olmasının faiz gerçeğini değiştirmeyeceğini, faizin de dinen haram olduğunu söylemişti.

  Vadeli mevduat hesaplarından bir fazlalık herhangi bir şekilde elde edilmişse kişinin bu gelirleri kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları için kullanması caiz olmayıp sevap beklemeksizin ihtiyaç sahiplerine vermesi gerektiği vurgulanmıştı.

  "Ön ödemeli kart kullanmak caiz"

  Din İşleri Yüksek Kurulu websitesinde "Ön ödemeli banka kartlarının kullanılması caiz midir?" ve "Kredi kartı ile altın satışı caiz midir?" gibi ticari hayatı ilgilendiren soruların yanıtları da yer alıyor.

  Ön ödemeli kart kullanımında faize yer olmayan hallerde dinen bir sakınca olmadığını belirten Diyanet, kredi kartıyla altın satışı hakkında ise "Sarf akdinde bedellerin peşin olması  gerekir. Aksi takdirde yani, bedellerden birinin veresiye olması halinde yapılan işlem faize (nesîe ribasına) dönüşür. Buna göre altının, vade farkı uygulanmasa bile veresiye olarak satılması faiz olacağından caiz değildir." ifadelerine yer veriliyor.

  Yazar: Necdet Erginsoy

  Sources


  Article information

  Author: Barbara Robinson

  Last Updated: 1704351722

  Views: 1323

  Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

  Reviews: 95% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Barbara Robinson

  Birthday: 1915-06-25

  Address: 56513 Brown Crest Suite 498, Gouldside, FL 89756

  Phone: +4088518299848123

  Job: Nurse

  Hobby: Kite Flying, Baking, Role-Playing Games, Astronomy, Beer Brewing, Reading, Cocktail Mixing

  Introduction: My name is Barbara Robinson, I am a Gifted, expert, intrepid, radiant, courageous, Determined, resolved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.